Zorgboerderij Erve Knippert

Een kleinzoon van dit echtpaar

(Wim Waanders) boert vanaf 1976

op de boerderij van zijn oom en tante en na het huwelijk in 1984

met Marga Broekhuis wonen ze

met hun vier kinderen in de woning naast de boerderij.Een kleinzoon

Wim Waanders

Wim is mede werkzaam op de zorgboerderij met het jongvee opfok bedrijf als agrarische tak ernaast. Naast jongvee wordt er gefokt met enkele Lakenvelder koeien, Gelderse paarden en vele kippen en duivenrassen zoals het imposante Noord Hollandse Blauwe Hoen.


Historie Erve Knippert

Grotere boeren elders hadden deze gronden verkregen tijdens de Markeverdeling. Door aankoop heeft de familie, toen Morsinkhof genoemd, omstreeks 1885 deze boerderij gekocht. De bijnaam of erfnaam is van deze familie afkomstig.

De zandwegen hadden toen nog geen naam en het adres werd aangeduid met een wijknummer en huisnummer.

Erve Knippert had als adres E 213.                             

In 1912 huwde Johanna Geertruida Morsinkhof met Gerrit Jan Waanders uit Boekelo.

De bijnaam bleef 'Knippert'.

Het erf is rond 1860 ontstaan als een kleinschalig gemengd bedrijf in een grotendeels onontgonnen heidelandschap.


Tot 1999 hadden ze een gemengd bedrijf met melkvee en slachtvarkens waarna besloten is om niet met deze bedrijfsomvang door te gaan vanwege onvoldoende toekomst perspectief.

Marga is als initiatiefneemster in 2001 met een zorgboerderij voor ouderen gestart.