Zorgboerderij Erve Knippert

Maatwerk

Boer zijn is meer dan geld verdienen met vee en grond. Het is ook en misschien wel allereerst een wijze van leven. Zo is ook de dagzorg/dagopvang voor ouderen op een zorgboerderij meer dan alleen maar het verblijven in de boerderij als gebouw. Het is ook een wijze van leven met de natuur, met de dieren en het gewas. Dagzorg/dagopvang op een zorgboerderij sluit daarom aan op de leefwijze van ouderen uit de agrarische sector en natuurliefhebbers en heeft daardoor voor hen een meerwaarde. Voor activiteiten die een zorgboerdrij kan bieden betekent dit dat er een breed pakket van activiteiten kan worden aangeboden.

Variatie in werkzaamheden op de boerderij betekent dat de begeleider / agrariër voortdurend situationeel "zorg op maat" kan leveren. Seizoensgebonden activiteiten versterken de motivatie en de betrokkenheid van de deelnemers. Het agrarisch werk daagt uit tot activiteit.


Het agrarisch bedrijf zelf bepaalt in hoge mate de structuur van de dagzorg /
dagopvang en niet de zorgverlener. Het ritme van de natuur en de loop van de seizoenen hebben grote invloed op de invulling van de dagzorg /dagopvang. De zorgboerderij is een "levenswerkelijkheid". Dit houdt in dat de activiteiten op een zorgboerderij niet kunstmatig en gezocht zijn maar "levenswerkelijk", dus levensecht zijn.

Er gaat een positieve werking uit van het aanwezig zijn in de natuur, het verzorgen van de dieren en de werkzaamheden op het erf en in de tuin. Daarbij zijn de deelnemers lichamelijk en geestelijk actief, hebben ze sociale contacten en voelen ze zich ergens verantwoordelijk voor. Deze vorm van dagzorg/dagopvang in een natuurlijke omgeving van rust, ruimte en groei, wordt anders ervaren dan een verblijf in een zorgcentrum. De omgeving en het hele reilen en zeilen in en rondom de boerderij is bekend en vertrouwd. Dagzorg/dagopvang in een zorgboerderij zal daarom voor veel ouderen drempelverlagend zijn, zeker voor de agrarische ouderen en natuurliefhebbers, maar wellicht ook voor hen die zich betrokken voelen bij het platteland.

Ook voor de mantelzorgers van het platteland is de zorgboerderij een herkenbare omgeving en zal gemakkelijker toegankelijk zijn dan een zorgcentrum.