Zorgboerderij Erve Knippert

Ouderen een plezierige en zinvolle dag bezorgen in een gezellige sfeer en een omgeving die hen aanspreekt.


Uitgaan van datgene wat een deelnemer graag wil en wat hij/zij als belangrijk ervaart.


Werkzaamheden zoveel mogelijk door de deelnemer zelf laten bedenken.


Meebeleven van het gewone dagelijkse leven in een huiselijke sfeer.


De boerderij is en blijft uitgangspunt en inspiratiebron bij alle werkzaamheden.


Verlenen van hulp en zorg waar dat nodig is.


Met het aanbieden van dagzorg op de zorgboerderij het zelfstandig wonen van de deelnemers ondersteunen en tevens mantelzorgers ontlasten.
Samen met de deelnemers doorgaan met het realiseren van de wensen en behoeften van deze ouderen, aangepast aan tijd en omstandigheden.
Toekomstbeeld

Visie

Doelstelling