Zorgboerderij Erve Knippert

09.30 uur Aankomst, koffie en bijpraten.


10.30 uur Werkzaamheden: verzorging
van jongvee, schapen en
kleindieren. Moes- en siertuin, huishoudelijk werk.
o.a. koken en bakken.

12.00 uur Warme maaltijd.


13.30 uur Middag rust.


14.15 uur Werkzaamheden, zoals
hierboven genoemd.


16.00 uur Vertrek.

                                                                 

Dagindeling